منبع کویل دار و انواع آن

مخزن شوفاژ - منبع دوجداره - صنعت کار تهران- منبع کویل دار

منبع کویل دار و انواع آن

1.منبع کویل دار300لیتری ورق 4و5میل

2.منبع کویل دار400لیتری ورق4و5میل

3.منبع کویل دار 500لیتری ورق4و5 میل

4. منبع کویل دار600لیتری ورق4و5میل

5.منبع کویل دار 800لیتری ورق5و6میل

6. منبع کویل دار 1000لیتری ورق5و6میل

6.منبع کویل دار 1200لیتری ورق5و6میل

7.منبع کویل دار 1500 لیتری ورق5و6میل

8.منبع کویل دار2000لیتری ورق5و6میل

9.منبع کویل دار 2500لیتری  ورق 5ئ6و8میل

10.منبع کویل دار3000لیتری ورق5و6و8میل

11.منبع کویل دار4000لیتری ورق5و6و8میل

12.منبع کویل دار5000لیتری ورق5و6و8میلتمامی حقوق این سایت برای گروه تولیدی صنعت کار تهران محفوظ میباشد

طراحی و بهینه سازی در طراحی سایت جهش